Số cho thuê từ 1 đồng rúp cho đăng ký trong dịch vụ khác nhau

Bạn không cần một điện thoại di động để xác nhận tin nhắn SMS khi đăng ký tài khoản trong dịch vụ khác nhau.

Bạn bổ sung tài khoản của bạn trong tài khoản của bạn, có được một số nhập vào nó, nơi bạn muốn nó, và nhận được một tin nhắn văn bản với một mã để tiếp tục đăng ký trên trang web mà bạn cần.

Trang web có hơn 6000 những con số từ 69 nước trên thế giới.

Phổ biến dịch vụ cho đăng ký sử dụng sân số:

Airbnb, AOL, Avito, Delivery, Club, Dent, Facebook, Gett, Google, Hezzl, HQ, Trivia, Instagram, KakaoTalk, Line, msg, LinkedIN, Mail.ru, Mamba, Microsoft, Ok.ru, OLX, Pof.com, Steam, Telegram, Tencent, Tinder, Twitter, Uber, Viber, WeChat, Whatsapp, Yahoo, VKontakte, FriendWorld, Kiwi, Magnet, Pyaterochka, Yula, Yandex

+ 120 nữa, dịch vụ của chúng tôi sử dụng số đăng ký