Quy tắc

 1. This agreement is concluded between the User and the SMS service sms-activation-service.com, managed by INDIVIDUAL ENTREPRENEUR BASHLAEV EVGENIY BORISOVICH and concerns the procedure for providing the client with the services of the service.
 2. Thanh toán cho bất kỳ mục được trả ngay khi mua.
 3. Bạn có thể sử dụng mua số điện thoại, chỉ để nhận được tin nhắn SMS từ dịch vụ được lựa chọn, tất cả các tin nhắn SMS từ dịch vụ khác sẽ không được chấp nhận và hiển thị.
 4. Số nhận được tin NHẮN trong thời gian quy định (20 phút) không giới hạn.
 5. Thanh toán được hoàn lại nếu bạn hủy bỏ lệnh hoặc sau 5 phút các tin nhắn SMS đã không đến. Nếu quy tắc này là tàn bạo của virus có thể chặn trên tài khoản của bạn.
 6. Khi đăng ký trên trang web, bạn đồng ý nhận quảng cáo tài liệu từ sms-activation-service.com Bạn có thể bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.
 7. Nó bị cấm sử dụng những dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp.
 8. Nó bị cấm sử dụng dịch vụ cho việc thực hiện thuê bao trả trước.
 9. Lịch sử của các hoạt động với số lượng được lưu trữ trong tài khoản của mình và có sẵn trong những đơn hàng đầu ""lịch Sử Giao dịch. Kích hoạt lịch sử được lưu trữ vô thời hạn và không thể bị xóa.
 10. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc dùng sai chức năng API hoặc cho phần mềm khác lỗi mà các người làm khi sử dụng các thiết chức năng chính xác. Hoàn lại tiền cho phần mềm lỗi dùng - không được cung cấp.
 11. Nhiệm vụ của các vụ này là để cung cấp cho bạn một số ảo và mã. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lệnh cấm của các tài khoản đăng ký, như nhiều nhân tố ảnh hưởng đến các ban. Nếu các con số không phù hợp với bạn, bạn luôn có thể bấm nút "huỷ" hoặc "cấm" nút số. Không hoàn lại tiền cho cấm tài khoản.
 12. Tài khoản của bạn sẽ được xóa bỏ, nếu bạn không sử dụng nó cho hơn 9 tháng, sự cân bằng không được khôi phục.
 13. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các tài khoản, tất cả các hành động đó có thể chặn được thực hiện hoàn toàn vào sự sợ hãi và nguy cơ của người dùng những người mua kích hoạt.
 14. Sử dụng lỗi, hay khe hở trong hệ thống an ninh bị cấm và có đủ năng lực theo Luật của Liên bang nga, Điều 273
 15. pages/rules.parag_14
 16. pages/rules.parag_15
 17. pages/rules.parag_16