Last updated: 15.06.2024

Hizmet şartları ve koşulları

 

Aşağıda sms-activation-service.com hizmetinin (bundan böyle "SMS HİZMETİ" veya "Hizmet" olarak anılacaktır) Müşteri (bundan böyle "Müşteri" veya "Kullanıcı" olarak anılacaktır) tarafından kullanımına ilişkin şartlar ve koşullar yer almaktadır. . Lütfen bunları dikkatlice okuyunuz.
Bu Halka Arz https://sms-aktivasyon-hizmeti.com/ (bundan böyle Teklif olarak anılacaktır), SMS HİZMETİ tarafından Kullanıcıya, aşağıda belirtilen şart ve koşullar çerçevesinde arabuluculuk ve teknik hizmetlerin sağlanmasına yönelik bir Sözleşme akdetmesi için yapılan resmi bir tekliftir.

SMS HİZMETİ ile Kullanıcı arasında aracılık ve teknik hizmet sağlanmasına ilişkin Sözleşme, teklifin kabul edilmesiyle gerçekleşecektir. Teklifin kabulü Teklifte belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, Teklifi kabul ederek Teklifin hüküm ve koşullarını ve Teklife uygun olarak akdedilen hizmet sözleşmesini tam olarak öğrendiğini garanti eder.

ÖNSÖZ.

Teklifin kabulü sonucunda Sözleşmenin akdedilmesi, Teklifin belirlediği sınırlamalara tabi olarak farklı ülkelerdeki Kullanıcılar tarafından yapılabilir.

TERİMLER VE TANIMLAR

 1.  

Halka arz veya Teklif

Bu belge ve buradaki tüm ekler. Teklif, SMS HİZMETİ'nin Kullanıcıya, Teklifte belirtilen şart ve koşullar çerçevesinde aracılık ve teknik hizmetlerin sağlanmasına yönelik bir Sözleşme akdetmesi teklifidir.

 1.  

Kişisel verilerin ve çerezlerin işlenmesine ilişkin politika

Teklifin ayrılmaz bir eki olup, Kayıt prosedürü sırasında Kullanıcı tarafından girilen Kullanıcının kişisel verilerinin ve diğer verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi prosedürünü düzenler. Kişisel Veriler ve Çerez İşleme Politikasına buradan ulaşabilirsiniz:https://sms-activation-service.com/en/privacy-policy/.

 1.  

Arabuluculuk ve teknik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme veya Sözleşme

Kullanıcının Teklifi kabul etmesi sonucunda SMS HİZMETİ ile Kullanıcı arasında akdedilen sözleşme. Sözleşme, Teklifte belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde akdedilecektir.
 1.  

Teklifin kabulü

Teklifin tamamen kabul edilmesiyle birlikte Kullanıcı tarafından Teklifte belirtilen eylemlerin tamamlanması. Teklifin kabulü tam ve koşulsuzdur. Teklifin Kabulü sonucunda Kullanıcı lehine SMS HİZMETİ Hizmeti sağlanmasına ilişkin bir sözleşme akdedilmiş sayılacaktır.

 1.  

Kullanıcı

Teklifte belirtilen tüm şartları karşılayan ve Web Sitesini kullanarak SMS HİZMETİ'nden Hizmet almak için Teklifi Kabul eden kişi.

 1.  

İnternet sitesi

SMS SERVICE tarafından işletilen web sitesinin adresi:https://sms-aktivasyon-hizmeti.com.

 1.  

Kayıt

Web Sitesinin işlevselliği Kişisel Hesap oluşturmaya yöneliktir. Kayıt prosedürü Kullanıcı tarafından Kayıt verilerinin girilmesinden oluşur.

 1.  

Kayıt verileri

Kayıt işlemi sırasında Kullanıcı tarafından aşağıdaki veriler girilir: (1) İsim, (2) E-posta, (3) Şifre.

 1.  

Yetkilendirme verileri

Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Kullanıcıya atanan benzersiz bir giriş-şifre çifti. Kişisel Hesaba girmek için yetkilendirme verileri gereklidir.

 1.  

Kişisel Alan veya Hesap

Web Sitesinin işlevselliği, her Kullanıcı için benzersizdir ve Kayıttan sonra kullanılabilir. Kişisel Hesap, Hizmetleri sipariş etmek ve sunulan Hizmetlerin sonuçlarını almak için kullanılır.

 1.  

Hizmet

Kullanıcının SMS HİZMETİ Hizmetlerini kullanmasına olanak tanıyan Web Sitesinin işlevselliği.

 1.  

Hizmetler

Yapılan Sözleşme sonucunda Teklif şartlarına göre Kullanıcı lehine sunulan SMS HİZMETİ hizmetleri.

 1.  

Tarife

Web Sitesinde telefon numarasının yanında belirtilen bir veya daha fazla SMS HİZMETİ Hizmetinin sağlanmasının maliyeti. Web Sitesinin ilgili kısmı Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarifenin ayrılmaz bir parçası, Kişisel Hesabın bakım ücretidir.

 1.  

Mesaj veya SMS

Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin sağlanması sonucunda alınması SMS HİZMETİ tarafından sağlanan Kullanılan Numaraya gönderilen kısa mesaj.

 1.  

Örnek SMS

Kullanıcıya, Kullanılan numaradan alınan SMS metnini tanıma fırsatı sağlanmasıyla ifade edilen SMS HİZMETİ sağlanmasının sonucu.

 1.  

Kullanılan sayı

Hizmete yerleştirilen ve Sözleşme kapsamında Hizmetleri sağlamak için kullanılan abone numarası.

 1.  

Denge

Web Sitesinin işlevselliği, Kullanıcının Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin sağlanması için yaptığı ön ödemeyi görüntülemeyi amaçlamaktadır.

 1.  

İade işlemi

SMS HİZMETİ'nin, Hizmetlerin sağlanması için yapılan ön ödemenin Kullanıcıya iadesini amaçlayan eylemleri

 

1. TEKLİFİN KONUSU

1.1 Bu Teklif, Sözleşmenin imzalanması ve Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin prosedürü düzenler.

2. TEKLİFİN DEĞİŞTİRİLMESİ

2.1 SMS HİZMETİ, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, Sözleşmedeki değişiklikler de dahil olmak üzere Teklif metnini değiştirme hakkına sahip olacaktır.
2.2 SMS HİZMETİ, Teklifin değiştirilmiş versiyonunu, değişiklikler yapıldıktan hemen sonra yayınlayacaktır. Kullanıcı, Teklifteki değişiklikleri düzenli olarak (ancak en az 14 günde bir) kontrol etme riski kendisine ait olmak üzere taahhüt eder ve Teklif ve Sözleşmenin değiştirilmiş şart ve koşullarının ihlal edilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir.

3. TEKLİFİN KABUL EDİLMESİ

3.1 Teklifin kabulü Kullanıcı tarafından aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesiyle gerçekleştirilir:
3.1.1 Kullanıcı, Kayıt işlemini gerçekleştirirken "Halka Arzın hüküm ve koşullarını okudum ve kabul ediyorum" kutusunu işaretler.sms-activation-service.com”.

3.2 Kullanıcı, Teklifi kabul ederek şunları garanti eder:

3.2.1. 18 yaşına (ve ayrıca ikamet ettiği ülkede reşit olma yaşına) ulaşmış olduğunu ve Kullanıcının Teklif ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini engelleyen herhangi bir durumun bulunmadığını beyan eder.
3.2.2. Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin mevzuatı, Sözleşmenin imzalanmasına, Hizmetlerin sipariş edilmesine ve Hizmetlerin sonucunun alınmasına izin verir. Sözleşmenin akdedilmesinin Kullanıcının kişisel kanunları tarafından yasaklanması halinde, söz konusu Kullanıcının Sözleşme akdetme hakkı yoktur ve Web Sitesinden derhal ayrılmakla yükümlüdür.
3.2.3. Teklifin metnini tamamen öğrenmiş ve hüküm ve koşullarını anlamıştır.
3.2.4. Teklifin Kabulü tam ve koşulsuzdur. Teklifin Kısmi Kabulü, Teklifin "şartıyla" kabulüne izin verilmez.
3.2.5. Teklifin Kabulü sonucunda akdedilen Sözleşme'ye ilişkin teklifleri Teklifte belirtilen SMS HİZMET e-postasına göndererek teklifte bulunma hakkının bilincinde olduğunu; ve Teklifin Kabulünden sonra Kullanıcının bu hakkı kullandığı kabul edilir ve daha sonra Kullanıcının Teklifte veya Sözleşmede değişiklik teklif etme olanağı yoktur.
3.3 Kullanıcı yukarıdaki garantilerin tümüne uymadığı takdirde, Kullanıcı Teklifi kabul etme, Sözleşmeyi akdetme, Hizmetleri sipariş etme ve Hizmetlerin sonucunu alma hakkına sahip değildir.
3.3.1 Teklifin Kabulü sırasında Kullanıcı yukarıdaki tüm garantilere uymuşsa ancak Sözleşmenin uygulanması sırasında Kullanıcı yukarıdaki garantilerden bir veya daha fazlasına uymayı bırakırsa, Kullanıcı Teklifi kullanmayı derhal durduracaktır. Web Sitesini ziyaret ederek Hizmetleri sipariş edebilir ve sonucunu alabilir ve bunu derhal SMS HİZMETİ'ne bildirebilirsiniz. Bundan sonra söz konusu Kullanıcı, SMS HİZMETİ'nden aldığı talimatlara uygun hareket etmekle yükümlü olacak ve SMS HİZMETİ, söz konusu Kullanıcının Hesabını silme ve akdedilen Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

4. KAYIT İŞLEMİ

4.1 Hizmetleri sipariş etmek ve sonuçlarını almak için Kullanıcının bir Kişisel Hesap oluşturması gerekir. Kişisel Hesap, Kayıt prosedürünü geçtikten sonra Kullanıcının kullanımına sunulur.
4.2 Kayıt Prosedürü.
4.2.1 Kayıt prosedürünü tamamlamak için Kullanıcının aşağıdaki bağlantıyı takip etmesi gerekir:https://sms-activation-service.com/registration. Bağlantı, Kullanıcı tarafından seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir (örneğin, Kaydı İngilizce olarak tamamlamak için bağlantı aşağıdaki gibi görünecektir:sms-aktivasyon-service.com/en/kayıt/.
4.2.2 Kullanıcı, Web Sitesinin işlevselliğini kullanarak Kayıt verilerini girer ve girilen şifreyi onaylar.

4.2.2.1 Kullanıcı, Kayıt Verilerini girerek şunları garanti eder:

4.2.2.1.1. Girilen Kayıt Verileri tam ve doğru olacaktır.
4.2.2.1.2. Kullanıcı, e-posta adresinin (E-posta) tek sahibi ve hak sahibidir ve öyle kalacaktır. Başkasının e-posta adresinin girilmesine izin verilmez.
4.2.2.1.3. Girilen e-posta adresinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen tüm eylemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bu garantiye uyulmasından kaynaklanan tüm risklerin Kullanıcıya ait olduğunu anlar. Kullanıcı e-posta adresini kaybederse, Kullanıcı derhal SMS HİZMETİ'ne bildirimde bulunmayı taahhüt eder.
4.2.2.1.4. üçüncü şahısların e-postalara erişmesini engellemek için uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin bilincindedir.
4.2.2.2 Kullanıcı, Kayıt Verilerini girdikten sonra, uygun onay kutusunu işaretleyerek bu Teklifin hüküm ve koşullarını ve Kişisel Verilerin ve Çerezlerin İşlenmesine İlişkin Politikayı tamamen okuyup kabul etmekle yükümlüdür.
4.2.2.3. Kaydın son adımı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kayıt prosedürünü onaylamaktır.https://sms-activation-service.com/en/home/ .
4.2.2.4. Gönderilen bağlantıya tıklandıktan sonra Kayıt başarılı kabul edilir ve Kullanıcıya bir Kişisel Hesap atanır. Kullanıcı, Yetkilendirme Verilerini girerek Kişisel Hesaba erişebilir.

4.3 SMS HİZMETİ aşağıdaki durumlarda Kullanıcının Kaydını reddetme hakkına sahiptir:

4.3.1 SMS HİZMETİ'nin aşağıdakilere inanmak için nedeni vardır:

4.3.1.1. Kullanıcı tarafından girilen Kayıt Verilerinin güvenilir olmadığı;
4.3.1.2. Web Sitesinin kullanımının Kullanıcı tarafından sağlanan garantileri (yasal gerekliliklere uygunluk garantisi dahil) ihlal ederek gerçekleştirildiği veya gerçekleştirileceği;
4.3.1.3. Kullanıcının, SMS HİZMETİ'nin takdirine bağlı olarak, SMS HİZMETİ'nin itibarına zarar veren veya zarar verebilecek eylemlerde bulunduğunu.
4.4. SMS HİZMETİ, daha önce yapılmış bir Kaydı, kaydın süresine bakılmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Kayıt iptali, Kaydın reddedilmesiyle aynı durumlarda gerçekleşir.

5. YAPILACAK SÖZLEŞMENİN KONUSU

5.1 Sözleşme uyarınca Kullanıcı, SMS HİZMETİ'ne ücret ödeyeceği, kullanılacak numaraya gönderilen SMS metnini tanımaları için teknik bir fırsat sağlayan SMS HİZMETİ Hizmetlerini sipariş etme fırsatına sahip olacaktır.
5.2 SMS HİZMETİ, Hizmetleri sağlayarak Kullanıcı ile hücresel şebeke operatörü arasında aracı görevi görecektir.
5.3 Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin süre ve Tarifeler Web Sitesinde yayınlanmaktadır.
5.4 Hizmetler, Hizmetin API'si kullanılarak sağlanabilir.

6. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

6.1 Sözleşme, Teklifin Kabul edildiği andan itibaren Taraflar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene veya myAlpari'yi silene kadar akdedilmiş sayılacaktır.

7. HİZMET ŞARTLARI

7.1 Hizmetler, Sözleşmenin şart ve koşulları kapsamında sağlanır.
7.1.1 Kullanıcı, Sözleşmede öngörülmeyen her konuda Web Sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yönlendirilecektir. Bu tür bilgiler Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Çelişki olması durumunda Web Sitesinde yer alan bilgiler geçerli olacaktır.

8. KİŞİSEL DOLAP

8.1 Kayıttan sonra Kullanıcı, Kişisel Hesaba erişebilir.
8.2 Hizmetlerin sipariş edilmesi ve Hizmetlerin sonuçlarının alınması, benimAlpari'min işlevselliği kullanılarak gerçekleştirilir.

8.3 SMS HİZMETİ aşağıdaki durumlarda Kullanıcının benimAlpari'me erişimini askıya alma hakkına sahiptir:

8.3.1. SMS HİZMETİ, Kullanıcı Kaydının iptal edildiğine dair belirtiler tespit etti.
8.3.2 SMS HİZMETİ, Yetkilendirme Verilerine (Kişisel Hesaba yetkisiz erişim) girmeye yönelik şüpheli girişimler tespit etti.
8.3.3 SMS HİZMETİ, Kullanıcı faaliyetlerine ilişkin yetkili makam ve/veya kişiden talep almıştır.
8.3.4. Diğer gerekçelerle SMS HİZMETİ'nin takdirine bağlıdır.

8.4 Kullanıcının Kişisel Hesabına erişimin askıya alınması durumunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkacaktır:

8.4.1 Kullanıcı, Yetki Verilerini girerek Kişisel Hesaba erişim olanağını geçici olarak kaybeder.
8.4.2 Kullanıcı, Kişisel Hesaba erişimin yeniden sağlanmasına ilişkin e-posta yoluyla SMS HİZMETİ'ne talepte bulunma hakkına sahiptir.
8.4.3 SMS HİZMETİ, Kullanıcıdan gelen talebe istinaden Kullanıcıya bilgi talebi gönderecektir.
8.4.3.1 SMS HİZMETİ tarafından kendi inisiyatifiyle bilgi talebi gönderilebilir. Kullanıcı her durumda talepte yer alan SMS HİZMETİ gereklerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.
8.4.4 SMS HİZMETİ, SMS HİZMETİ'nin tüm gereksinimlerine uyuyorsa ve SMS HİZMETİ'nin, Kullanıcının Kişisel Hesabına erişimi askıya almak için başka bir gerekçesi yoksa, SMS HİZMETİ, Kullanıcının Kişisel Hesabına erişimi yeniden sağlayacaktır.

8.5 SMS HİZMETİ aşağıdaki durumlarda Kullanıcının Kişisel Hesabını geri alınamaz şekilde silme hakkına sahiptir:

8.5.1 Kullanıcının e-posta yoluyla talebi üzerine.
8.5.2 SMS HİZMETİ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Kişisel Hesaba erişimin durdurulmasına neden olan sebeplerin Kullanıcı tarafından giderilmemesi.

8.6 Kullanıcının Kişisel Hesabı silinirse aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar:

8.6.1. Kullanıcı, Yetkilendirme Verilerini girerek Kişisel Hesaba erişim olanağını kalıcı olarak kaybeder.
8.6.1.1 SMS HİZMETİ, Kullanıcının benimAlpari'min işlevselliğini kullanarak gerçekleştirdiği tüm işlemlere ilişkin bilgileri, Kişisel Veri İşleme Politikası şart ve koşulları ile çerez dosyalarında saklama hakkına sahiptir.
8.6.2 Kullanıcının bakiyesi Sözleşmenin ilgili bölümündeki kurallara uygun olarak iade edilecektir.

9. ÜCRET SMS HİZMETİ

9.1 Kullanıcı, Hizmetlerin sağlanması karşılığında SMS HİZMETİ ücretini ödeyecektir. Ücret miktarı Tarifelerde belirtilir.
9.2 Ücret, Web Sitesinde mevcut olan ödeme yöntemleri aracılığıyla ödenecektir.
9.3 Yatırılan para, Kullanıcının Kişisel Alanının "Bakiye" (veya analog) bölümünde görüntülenecek ve Hizmet siparişi verirken azaltılacaktır. Depozito tükenirse yeni Hizmetler sipariş etmek mümkün değildir.

9.4 Bakiyeden fonların borçlandırılması aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:

9.4.1. Kullanıcı SMS Alımı için Kullanılan numarayı seçer;
9.4.2. Kullanıcının bakiyesi Hizmetin maliyeti kadar azalır;
9.4.3. Kullanıcıya Kullanılan Numaradan SMS Alma İmkanı Sağlanır.
9.5. Kullanıcının Kişisel Hesap bakım ücreti, Kayıttan sonraki 3. (Üçüncü) aydan itibaren tahsil edilir ve aylık 50 (Elli) Rusya Federasyonu ruble tutarındadır. Kullanıcı Bakiyesinin pozitif olması durumunda, SMS HİZMETİ, Kullanıcının Bakiyesini, SMS HİZMETİ'nin Kişisel Hesabın bakımına ilişkin ücreti tutarında tek taraflı olarak aylık olarak azaltabilir.
9.6. SMS HİZMETİ, Kullanıcıya kişisel bir indirim sağlamaya veya Kullanıcıyı Kişisel Hesabın bakımı için ödeme yükümlülüğünden tamamen kurtarmaya karar verebilir.4

10. ÖDEME GÜVENLİĞİ

10.1 Bakiyeyi banka kartıyla doldururken, ödeme işlemi (kart numarasının girilmesi dahil), uluslararası sertifikasyondan geçmiş bir işlem sisteminin güvenli bir sayfasında gerçekleştirilir. Ödeme güvenliği işlem merkezi tarafından garanti edilmektedir. Bu, Kullanıcının gizli verilerinin (kart bilgileri, kayıt verileri vb.) SMS HİZMETİ tarafından alınmadığı, bunların işlenmesinin tamamen korunduğu ve SMS HİZMETİ dahil hiç kimsenin Kullanıcının banka kartı bilgilerini veya işlem yapmak için gerekli diğer verileri elde edemeyeceği anlamına gelir. ödeme.
10.2 Kart verileriyle çalışırken, Kullanıcının banka kartı ayrıntılarının güvenli bir şekilde işlenmesini sağlayan Visa ve MasterCard uluslararası ödeme sistemleri tarafından geliştirilen Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS) uygulanır. Uygulanan veri aktarım teknolojisi, TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği), Verified by Visa, Secure Code, MIR Accept ve en yüksek koruma derecesine sahip kapalı bankacılık ağlarını kullanarak banka kartlarıyla yapılan işlemlerin güvenliğini garanti eder.

11. PARA İADESİ

11.1 Kullanıcıya SMS HİZMETİ yoluyla aşağıdaki sırayla para iadesi yapılacaktır:

11.1.1 Kullanıcı iade işlemi için başvuruyu SMS HİZMETİ'nin e-posta adresine gönderecektir;
11.1.2. SMS HİZMETİ başvuruyu 5 iş günü içerisinde inceleyecektir;
11.1.3. Hizmetin verilmemesi veya uygunsuz şekilde sağlanması durumunda, iade işleminin nedeninin Hizmetin verilememesi veya çalıştırılamaz olması olması halinde SMS HİZMETİ, Hizmetin düzeltilmesi için seçenekler sunacaktır;
11.1.4. SMS HİZMETİ, iade tutarını Kullanıcının Kişisel Alan Bakiyesinden borçlandırma işlemlerine göre belirleyecek;
11.1.5. SMS HİZMETİ, iade işlemini yalnızca Kullanıcının ödeme yaparken girdiği Kullanıcı bilgilerini kullanarak gerçekleştirecektir.

12. GEÇERLİ HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

12.1 Tarafların Sözleşme kapsamındaki ilişkilerine uygulanacak hukuk: Singapur hukuku.
12.2 Sözleşme kapsamındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin talep prosedürü Taraflar için zorunludur. Tazminatın değerlendirilme süresi, talebin alındığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Bir talebin iletilmesine ilişkin uygun prosedür, yetkili bir kişi tarafından usulüne uygun olarak yürütülen ve imzalanan bir talebin yazılı olarak taahhütlü posta yoluyla Teklifte belirtilen Tarafın adresine (SMS HİZMETİ için) veya sağlanan e-postaya gönderilmesi olacaktır. Kayıt sırasında (Kullanıcı için).
12.3 Taraflar anlaşmazlığın çözümü konusunda bir duruşma öncesi anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık Singapur yasalarına uygun olarak çözümlenmek üzere yetkili bir mahkemeye sunulacaktır.

13. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

13.1 Teklifte aksi belirtilmediği sürece Kullanıcı, Hizmetlerin sağlanması amacıyla Sitenin Kullanıcıya "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE", ticari garantiler de dahil olmak üzere hiçbir türde garanti olmaksızın sağlandığını beyan ve kabul eder. değer, belirli bir amaca uygunluk, sürekli kullanılabilirlik vb. SMS HİZMETİ, Sitenin hatasız olacağını, işlevselliğinin Kullanıcının beklentilerini karşılayacağını veya kusurlardan, virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını garanti etmez. .
13.2 SMS HİZMETİ hiçbir durumda doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir tür zarar veya kayıptan (gelir veya kar kaybı veya veri kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz.

13.3 Kullanıcı şunları taahhüt eder:
13.3.1 Kullanıcının Sözleşme hükümlerini ve kanunları ihlal etmesi nedeniyle SMS HİZMETİ tarafından SMS HİZMETİ tarafından alınan, kontrol ve denetleyici makamlar tarafından verilen idari para cezaları da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından SMS HİZMETİ'nden tahsil edilen ödemelerden kaynaklanan zararlar için SMS HİZMETİ'ni tazmin etmek.

14.FİKRİ MÜLKİYET

14.1 Sitenin ve içeriğinin herhangi bir kısmının münhasır hakları SMS HİZMETİ'ne veya yüklenicilerine aittir, bu nesnelerin tüm hakları korunmaktadır.
14.2 Kullanıcı, Hizmet siparişi vermek ve Hizmetlerin sonucunu almak dışında Site ve içeriğiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştiremez.

15. SON HÜKÜMLER

15.1 Teklifin belirli hükümlerinin yasal kısıtlamalar nedeniyle belirtilen ölçüde uygulanamaması durumunda, bunlar, anlam bakımından mümkün olduğunca orijinallerine yakın hükümlerle değiştirilecek ve değiştirilen haliyle uygulanacaktır. (halihazırda kurulmuş olan yasal ilişkiler dahil).15.2 Teklifin bir veya daha fazla hükmünün tamamen veya kısmen geçersizliğinin tanınması, Teklifin veya Teklifin veya Sözleşmenin bir bütün olarak diğer hükümlerinin geçersizliği anlamına gelmez.