Останнє оновлення: 22.02.2024

Умови надання послуг

 

Нижче наведені умови використання Клієнтом (далі – «Клієнт» або «Користувач») послуги sms-activation-service.com (далі «СЕРВІС SMS» або «Сервіс»). . Будь ласка, прочитайте їх уважно.
Ця Публічна Оферта https://sms-activation-service.com/ (далі – Оферта) – офіційна пропозиція SMS SERVICE Користувачеві укласти Договір про надання посередницьких та технічних послуг на умовах, викладених нижче.

Укладення Договору про надання посередницьких та технічних послуг між SMS SERVICE та Користувачем відбувається шляхом акцепту оферти. Акцепт оферти відбувається в порядку, визначеному в Оферті. Приймаючи Оферту, Користувач гарантує, що він повністю ознайомився з умовами Оферти та договором про надання послуг, укладеним відповідно до Оферти.

ПРЕАМБУЛА.

Укладення Договору в результаті акцепту Оферти може здійснюватися Користувачами з різних країн з урахуванням обмежень, встановлених Офертою.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1.  

Публічна оферта або Оферта

Цей документ, а також усі додатки до нього. Оферта – це пропозиція SMS SERVICE Користувачеві укласти Договір про надання посередницьких та технічних послуг на умовах, визначених Офертою.

 1.  

Політика обробки персональних даних і файлів cookie

Невід'ємний додаток до Оферти, що регламентує порядок збору, зберігання та обробки персональних даних Користувача, введених Користувачем під час процедури Реєстрації, а також інших даних. Політика персональних даних і обробки файлів cookie доступна тут:https://sms-activation-service.com/en/privacy-policy/.

 1.  

Договір про надання посередницьких та технічних послуг або Договір

Договір, укладений між SMS SERVICE та Користувачем в результаті акцепту Користувачем Оферти. Договір укладається на умовах, зазначених в Оферті.
 1.  

Прийняття пропозиції

Вчинення Користувачем дій, зазначених в Оферті, після прийняття Оферти в повному обсязі. Акцепт Оферти є повним і безумовним. В результаті Акцепту Оферти Договір про надання Послуг SMS СЕРВІС на користь Користувача вважається укладеним.

 1.  

Користувач

Особа, яка відповідає всім вимогам, зазначеним в Оферті, і яка зробила Акцепт Оферти для отримання Послуг від SMS SERVICE за допомогою Веб-сайту.

 1.  

Веб-сайт

Веб-сайт, яким керує SMS SERVICE, розташований за адресою:https://sms-activation-service.com.

 1.  

Реєстрація

Функціонал Сайту, спрямований на створення Особистого кабінету. Процедура Реєстрації полягає у введенні Користувачем Реєстраційних даних.

 1.  

Реєстраційні дані

Наступні дані вводяться Користувачем під час Реєстрації: (1) Ім’я, (2) E-mail, (3) Пароль.

 1.  

Дані авторизації

Унікальна пара логін-пароль, яка присвоюється Користувачеві після завершення Реєстрації. Для входу в Особистий кабінет потрібні дані авторизації.

 1.  

Особистий кабінет або обліковий запис

Функціональність Сайту, унікальна для кожного Користувача, доступна після Реєстрації. Особистий кабінет використовується для замовлення Послуг та отримання результату від наданих Послуг.

 1.  

Сервіс

Функціональність Веб-сайту, що дозволяє Користувачеві використовувати Послуги СМС СЕРВІС.

 1.  

Послуги

Послуги СМС-СЕРВІС, що надаються на умовах Оферти на користь Користувача в результаті укладеного Договору.

 1.  

Тариф

Вартість надання однієї або кількох Послуг СМС-СЕРВІС вказана на Веб-сайті поруч із номером телефону. Відповідна частина Сайту є невід’ємною частиною Угоди. Невід'ємною частиною тарифу є плата за обслуговування Особистого кабінету.

 1.  

Повідомлення або SMS

Текстове повідомлення на Використовуваний номер, отримання якого забезпечує СМС-СЕРВІС в результаті надання Послуг за Договором.

 1.  

Прийміть SMS

Результат надання СМС-СЕРВІСУ, що виражається в наданні Користувачеві можливості ознайомитися з текстом СМС-повідомлення, отриманого на Використовуваний номер.

 1.  

Використаний номер

Абонентський номер, розміщений на Сервісі та використовуваний для надання Послуг за Договором.

 1.  

Баланс

Функціонал Сайту, спрямований на відображення передоплати Користувача за надання Послуг за Договором.

 1.  

Операція повернення

Дії СМС СЕРВІС, спрямовані на повернення Користувачеві попередньої оплати за надання Послуг

 

1. ПРЕДМЕТ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1 Ця Оферта регулює порядок укладання Договору та надання Послуг.

2. ЗМІНА ПРОПОЗИЦІЇ

2.1 СМС-СЕРВІС має право вносити зміни до тексту Оферти, в тому числі до Договору, на свій розсуд і в будь-який час.
2.2 SMS-СЕРВІС опублікує змінену версію Оферти відразу після внесення змін. Користувач зобов'язується на свій страх і ризик регулярно перевіряти наявність змін в Оферті (але не рідше одного разу на 14 днів), а також несе всі ризики порушення змінених умов Оферти та Угоди.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1 Акцепт Оферти здійснюється Користувачем шляхом виконання наступних дій:
3.1.1 Під час проходження процедури Реєстрації Користувач ставить галочку навпроти «Я прочитав та згоден з умовами Публічної оферти».sms-activation-service.com”.

3.2 Приймаючи Оферту, Користувач гарантує, що:

3.2.1. досяг 18 років (а також повноліття в країні його проживання), а також відсутність будь-яких обставин, які перешкоджають виконанню Користувачем своїх зобов’язань за Офертою, Угодою в повному обсязі.
3.2.2. законодавство країни проживання Користувача дозволяє укласти Договір, замовити Послуги та отримати результат надання Послуг. Якщо укладення Договору заборонено чинним особистим законодавством Користувача, такий Користувач не має права укладати Договір і зобов’язаний негайно залишити Сайт.
3.2.3. повністю ознайомився з текстом Оферти та зрозумів її умови.
3.2.4. Акцепт Оферти є повним і безумовним. Частковий акцепт оферти, акцепт оферти «під умовою» не допускається.
3.2.5. усвідомлює своє право вносити пропозиції до Оферти, Договору, укладеного в результаті Акцепту Оферти, шляхом надсилання таких пропозицій на електронну пошту СМС-СЕРВІС, зазначену в Оферті; і що після Акцепту Оферти Користувач вважається таким, що скористався таким правом, і що згодом Користувач не має можливості пропонувати зміни до Оферти, Контракту.
3.3 Користувач не має права приймати Оферту, укладати Договір, замовляти Послуги та отримувати результат надання Послуг, якщо Користувач не дотримується всіх вищезазначених гарантій.
3.3.1 Якщо на момент прийняття Оферти Користувач дотримувався всіх вищезазначених гарантій, але в ході виконання Угоди Користувач перестає дотримуватися однієї або кількох із зазначених вище гарантій, Користувач повинен негайно припинити використання Веб-сайту, замовляючи та отримуючи результат надання Послуг, і негайно повідомляти про це СМС-СЕРВІС. Після цього такий Користувач зобов’язаний діяти відповідно до інструкцій, отриманих від SMS SERVICE, а SMS SERVICE має право видалити Обліковий запис такого Користувача та негайно розірвати укладену Угоду.

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

4.1 Для замовлення та отримання результату Послуг Користувачеві необхідно створити Особистий кабінет. Особистий кабінет стає доступним Користувачеві після проходження процедури Реєстрації.
4.2 Порядок реєстрації.
4.2.1 Для завершення процедури реєстрації Користувач повинен перейти за посиланням:https://sms-activation-service.com/registration. Посилання може відрізнятися залежно від мови, обраної Користувачем (наприклад, для проходження Реєстрації англійською мовою посилання матиме такий вигляд:sms-activation-service.com/uk/реєстрація/.
4.2.2 Використовуючи функціонал Сайту, Користувач вводить Реєстраційні дані та підтверджує введений пароль.

4.2.2.1 Вводячи Реєстраційні дані, Користувач гарантує, що:

4.2.2.1.1. введені реєстраційні дані будуть повними та правдивими.
4.2.2.1.2. Користувач є і буде єдиним власником і законним власником адреси електронної пошти (E-mail). Введення чужої адреси електронної пошти заборонено.
4.2.2.1.3. розуміє, що всі дії, здійснені з використанням введеної адреси електронної пошти, вважаються здійсненими ним/нею, і Користувач несе всі ризики щодо дотримання цієї гарантії. Якщо Користувач втрачає адресу електронної пошти, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це СМС-СЕРВІС.
4.2.2.1.4. усвідомлює необхідність дотримання належних заходів безпеки, щоб запобігти доступу третіх осіб до електронної пошти.
4.2.2.2 Після введення Реєстраційних даних Користувач зобов’язаний повністю прочитати та погодитися з умовами цієї Оферти та Політикою обробки персональних даних і файлів cookie, встановивши відповідний прапорець.
4.2.2.3. Останнім кроком реєстрації є підтвердження процедури реєстрації, натиснувши на наступне посиланняhttps://sms-activation-service.com/en/home/ .
4.2.2.4. Після натискання на надіслане посилання Реєстрація вважається успішною і Користувачеві присвоюється Особистий кабінет. Користувач отримує доступ до Особистого кабінету шляхом введення Авторизаційних даних.

4.3 СМС СЕРВІС має право відмовити Користувачеві в Реєстрації в наступних випадках:

4.3.1 SMS SERVICE має підстави вважати, що:

4.3.1.1. що Реєстраційні дані, введені Користувачем, є недостовірними;
4.3.1.2. що використання Веб-сайту здійснюється або буде здійснюватися Користувачем з порушенням наданих гарантій (включаючи гарантію дотримання вимог законодавства);
4.3.1.3. про те, що Користувач на розсуд СМС СЕРВІС вчинив дії, які завдають шкоди або можуть зашкодити репутації СМС СЕРВІС.
4.4. СМС-СЕРВІС має право скасувати вже здійснену Реєстрацію, незалежно від терміну такої Реєстрації. Анулювання Реєстрації відбувається в тих же випадках, що і відмова в Реєстрації.

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ

5.1 Відповідно до Угоди Користувач має можливість замовити Послуги СМС-СЕРВІС щодо надання технічної можливості ознайомлення з текстом СМС-повідомлень, отриманих на номер, який буде використовуватися, за що Користувач сплачує СМС-СЕРВІС плату.
5.2 Надаючи Послуги, СМС-СЕРВІС виступає посередником між Користувачем та оператором стільникової мережі.
5.3 Строк і Тарифи надання Послуг розміщені на Сайті.
5.4 Сервіси можуть надаватися за допомогою API Сервісу.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Оферти і до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором або видалення myAlpari.

7. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

7.1 Послуги надаються згідно з умовами Договору.
7.1.1 У всьому, що не передбачено Угодою, Користувач керується інформацією на Сайті. Така інформація визнається невід'ємною частиною Договору. У разі суперечностей інформація на Веб-сайті матиме переважну силу.

8. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

8.1 Після Реєстрації Користувач отримує доступ до Особистого кабінету.
8.2 Замовлення Послуг та отримання результату надання Послуг здійснюється за допомогою функціоналу myAlpari.

8.3 SMS SERVICE має право призупинити доступ Користувача до myAlpari у наступних випадках:

8.3.1. SMS СЕРВІС виявив ознаки того, що Реєстрацію Користувача скасовано.
8.3.2 SMS-СЕРВІС виявив підозрілі спроби введення даних авторизації (несанкціонований доступ до Особистого кабінету).
8.3.3 SMS-СЕРВІС отримав запит від компетентного органу та/або особи щодо діяльності Користувача.
8.3.4. З інших підстав на розсуд СМС СЕРВІС.

8.4 У разі призупинення доступу до Особистого кабінету Користувача виникають такі наслідки:

8.4.1 Користувач тимчасово втрачає можливість доступу до Особистого кабінету шляхом введення Авторизаційних даних.
8.4.2 Користувач має право звернутися до СМС СЕРВІС електронною поштою щодо відновлення доступу до Особистого кабінету.
8.4.3 На підставі отриманого від Користувача запиту SMS-СЕРВІС надсилає Користувачеві запит на інформацію.
8.4.3.1 Запит на інформацію може бути надісланий СМС СЕРВІС за власною ініціативою. У будь-якому випадку Користувач зобов'язаний діяти відповідно до вимог СМС-СЕРВІСУ, викладених у запиті.
8.4.4 Якщо СМС-СЕРВІС відповідає всім вимогам СМС-СЕРВІСУ і у СМС-СЕРВІС немає інших підстав для призупинення доступу до Особистого кабінету Користувача, СМС-СЕРВІС відновлює доступ до Особистого кабінету Користувача.

8.5 СМС-СЕРВІС має право безповоротно видалити Особистий кабінет Користувача в наступних випадках:

8.5.1 За запитом Користувача електронною поштою.
8.5.2 Якщо причини призупинення доступу до Особистого кабінету не були усунені Користувачем протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту надання СМС-СЕРВІСУ.

8.6 У разі видалення Особистого кабінету Користувача виникають наступні наслідки:

8.6.1. Користувач назавжди втрачає можливість доступу до Особистого кабінету шляхом введення Авторизаційних даних.
8.6.1.1 СМС-СЕРВІС має право зберігати інформацію про всі дії Користувача з використанням функціональних можливостей myAlpari на умовах Політики обробки персональних даних та файлів cookie.
8.6.2 Повернення коштів на баланс Користувача здійснюється згідно з правилами відповідного розділу Угоди.

9. ОПЛАТА СМС СЕРВІСУ

9.1 Користувач сплачує СМС-СЕРВІСУ винагороду за надання Послуг. Розмір винагороди встановлюється в Тарифах.
9.2 Винагорода виплачується за допомогою способів оплати, доступних на Веб-сайті.
9.3 Внесені кошти відображаються в розділі «Баланс» (або аналог) Особистого кабінету Користувача та зменшуються при замовленні Послуг. Якщо депозит вичерпано, замовити нові Послуги неможливо.

9.4 Списання коштів з Балансу відбувається наступним чином:

9.4.1. Користувач обирає Використовуваний номер для прийому SMS;
9.4.2. баланс Користувача зменшується на вартість Сервісу;
9.4.3. Користувачеві надається можливість отримувати SMS з Використаного номера.
9.5. Плата за обслуговування Особистого кабінету Користувача стягується з 3-го (Третього) місяця після Реєстрації і становить 50 (П'ятдесят) рублів Російської Федерації на місяць. У разі позитивного Балансу Користувача СМС-СЕРВІС може в односторонньому порядку щомісяця зменшувати Баланс Користувача на суму плати СМС-СЕРВІСУ за обслуговування Особистого кабінету.
9.6. СМС-СЕРВІС може прийняти рішення про надання Користувачеві персональної знижки або повністю звільнити Користувача від обов’язку оплати за обслуговування Особистого кабінету.4

10. БЕЗПЕКА ПЛАТЕЖІВ

10.1 При поповненні Балансу банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Безпека платежу гарантується процесинговим центром. Це означає, що конфіденційні дані Користувача (реквізити картки, реєстраційні дані тощо) SMS-СЕРВІС не отримує, їх обробка повністю захищена, і ніхто, включаючи SMS-СЕРВІС, не може отримати дані банківської картки Користувача або інші дані, необхідні для здійснення платіж.
10.2 При роботі з картковими даними використовується розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard стандарт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), який забезпечує безпечну обробку даних банківської картки Користувача. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку операцій з банківськими картками за допомогою TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, Secure Code, MIR Accept і закритих банківських мереж з найвищим ступенем захисту.

11. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

11.1 Користувачеві повертаються кошти за допомогою СМС-СЕРВІСУ в такому порядку:

11.1.1 Користувач надсилає заявку на операцію повернення коштів на електронну пошту СМС СЕРВІС;
11.1.2. СМС СЕРВІС розглядає заявку протягом 5 робочих днів;
11.1.3. Якщо Послуга не була надана або була надана неналежним чином, СМС-СЕРВІС пропонує варіанти виправлення Послуги, якщо причиною операції повернення є ненадання або непрацездатність Послуги;
11.1.4. SMS-СЕРВІС визначає суму повернення на підставі операцій списання з Балансу Особистого кабінету Користувача;
11.1.5. СМС-СЕРВІС здійснює операцію повернення коштів виключно з використанням реквізитів Користувача, які Користувач вказав під час здійснення платежу.

12. ЧИННЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 Застосовне право до відносин Сторін за Контрактом: право Сінгапуру.
12.2 Претензійний порядок вирішення спорів за Договором є обов'язковим для Сторін. Строк розгляду претензії становить 60 (Шістдесят) календарних днів з дня отримання претензії. Належним порядком подання претензії є подання належним чином оформленої та підписаної уповноваженою особою претензії в письмовій формі рекомендованим листом на адресу Сторони, вказану в Оферті (для СМС-СЕРВІСУ), або на електронну пошту, надану під час Реєстрації (для Користувача).
12.3 Якщо Сторонам не вдається досягти досудової угоди щодо врегулювання спору, спір передається на вирішення до компетентного суду відповідно до законодавства Сінгапуру.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1 Якщо інше не передбачено Пропозицією, Користувач визнає та погоджується з тим, що Сайт для надання Послуг надається Користувачеві «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНИЙ», без будь-яких гарантій, у тому числі щодо комерційних цінність, придатність для певної мети, постійна доступність тощо. SMS SERVICE не гарантує, що Сайт буде без помилок, що його функціональність відповідатиме очікуванням Користувача, або що він не матиме дефектів, вірусів чи інших шкідливих компонентів .
13.2 Ні в якому разі SMS SERVICE не несе відповідальності за прямі, непрямі чи непрямі збитки чи збитки будь-якого роду (включаючи, але не обмежуючись, втрату доходу чи прибутку чи використання даних).

13.3 Користувач зобов'язується:
13.3.1 Відшкодовувати SMS-СЕРВІС збитки, завдані платежами, стягненими з SMS-СЕРВІС третіми особами, включаючи адміністративні штрафи контрольно-наглядовими органами, отриманими SMS-СЕРВІС через порушення Користувачем положень Угоди та законодавства.

14.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

14.1 Виключні права на Сайт, будь-який його вміст, належать SMS SERVICE або його підрядникам, усі права на ці об’єкти захищені.
14.2 Користувач не має права здійснювати будь-які дії з Сайтом та його вмістом, крім замовлення Послуг та отримання результату надання Послуг.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1 У випадку, якщо певні положення Оферти не можуть бути застосовані в зазначеному обсязі через законодавчі обмеження, вони повинні бути замінені положеннями, максимально наближеними за своїм значенням до вихідних, і застосовуватимуться в зміненому вигляді. (в тому числі до вже сформованих правовідносин). 15.2 Визнання недійсним повністю або частково одного чи кількох положень Оферти не тягне за собою недійсності інших положень Оферти, а також Оферти чи Договору в цілому.