Last updated: 22.02.2024

SMS-SERVICE Retourbeleid..

 

Beste klant! Bedankt voor het kiezen van onze service en het kopen van producten op sms-activation-service.com!
Wij willen u erop wijzen dat u, na het aanvullen van uw Persoonlijk Kabinetsaldo op onze website, op elk gewenst moment dit geld kunt gebruiken om voor onze diensten te betalen. Het saldo verdwijnt niet, verdwijnt en wordt niet geblokkeerd, behalve in gevallen waarin het account van de gebruiker op verzoek van de klant is verwijderd of het account is geblokkeerd op verzoek van wetshandhavingsinstanties.

Wij garanderen een terugbetaling als:

 

- de benodigde diensten zijn niet beschikbaar;
- de klant heeft binnen 20 minuten geen sms-bericht ontvangen, het geld voor het nummer wordt automatisch of na het indrukken van de knop "Annuleren" teruggestort op het saldo van de persoonlijke kast;
- er zijn geen beschikbare telefoonnummers;
- Er is geen sms ontvangen op het eenmalige sms-nummer;
- verkeerde sms-code ontvangen;
- SMS-tekst was onvolledig;
- verschillende fouten bij het annuleren van het nummer via de knop "annuleren";
- er is een telefoonnummer verstrekt;
- accountverwijdering;
- we kunnen het betaalde nummer niet leveren omdat er geen nummers van het opgegeven land/stad in de uitverkoop zijn, terwijl het nummer wel op de site kon worden besteld;
- we kunnen het betaalde nummer niet verstrekken vanwege redenen buiten onze controle.

 

Als uw situatie niet in dit beleid vermeld staat, maar u een probleem tegenkomt, neem dan contact op met onsondersteuningsteam. Zorg ervoor dat u een foto of video van het probleem bij uw bestelling voegt.

Wij bieden geen restitutie van het persoonlijke account als:

 

- het rekeningsaldo van de Klant op welke wijze dan ook is opgewaardeerd binnen een periode van meer dan 1 (één) kalenderweek voorafgaand aan het contact opnemen met de SMS SERVICE-ondersteuning, er zal geen restitutie plaatsvinden;
- de Klant onze producten heeft gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met de lokale wetgeving; het product is gebruikt voor fraude; we hebben een klacht ontvangen van de lokale nummeraanbieder of wetshandhavingsinstanties;
- nadat een correct SMS-bericht naar het virtuele nummer is verzonden. De klant gaat hiermee akkoord bij de aankoop van een product of dienst via de officiële SMS SERVICE-website;
- de klant verstrekt de betalingsgegevens die hem/haar per SMS-DIENST worden gevraagd niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen;
- verzoeken die gebaseerd zijn op de incompatibiliteit van onze producten met software van derden, als deze niet als compatibel wordt aangegeven op de webpagina van een bepaald product;
- indien de Klant na de opwaardering met succes minstens één nummer heeft aangeschaft en geactiveerd, kan het resterende saldo op het saldo van de Klant niet worden terugbetaald;
- de registratiecode wordt weergegeven in de tabel van de bestelling van wegwerpnummers. In dit geval worden de verplichtingen van het Bedrijf om de wegwerpnummerdienst aan te bieden geacht te zijn vervuld. Vragen over het onderhouden van een account geregistreerd op een dergelijk nummer vallen buiten onze verantwoordelijkheid;
- de klant heeft het saldo per ongeluk opgewaardeerd;
- de Klant heeft zijn/haar account succesvol opgewaardeerd, één of meerdere nummers succesvol aangekocht en geactiveerd, daarna het saldo opnieuw opgewaardeerd en heeft daarna geen aankopen meer gedaan - enkel de opwaardering die niet door de Klant gebruikt is om te kopen goederen en/of diensten van SMS SERVICE worden terugbetaald.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Terugbetalingen aan de Klant zullen op de volgende manier plaatsvinden:

 

De klant stuurt een verzoek om terugbetaling naar de ondersteuningsdienst "SMS SERVICE" met behulp van het feedbackformulier op deondersteuningsservicepagina, waarbij screenshots of video worden bevestigd van het probleem met het ontvangen van sms-berichten op het uitgegeven telefoonnummer en met vermelding van de e-mail van waaruit het klantaccount is geregistreerd.

In het verzoek moet u het volgende specificeren: het bedrag van de terugbetaling, het betalingssysteem, details voor de geldoverdracht en de reden voor de terugbetaling.

"SMS-SERVICE" beoordeelt de aanvraag binnen 1-2 werkdagen na de dag. De terugbetalingstermijn bedraagt ​​14 dagen. Tegelijkertijd kan de terugbetalingsperiode worden verlengd om redenen die buiten de macht van SMS SERVICE liggen.
"SMS-SERVICE" bepaalt het terugbetalingsbedrag op basis van de opwaardeergeschiedenis van de Klant. Tegelijkertijd kan het betalingssysteem een ​​commissie in rekening brengen voor de terugbetalingstransactie.

*Houd er rekening mee dat niet alle betaalmethoden restituties ondersteunen. Als de betaling via een van deze methoden is gedaan, bieden wij alternatieve terugbetalingsopties.

In het geval dat het persoonlijke account van de Klant wordt geblokkeerd wegens overtreding van de regels voor het gebruik van de Dienst, vindt er geen restitutie plaats.

Voordat de Klant een terugbetalingsverzoek indient, moet hij ervoor zorgen dat een dergelijk verzoek niet in strijd is met dit Terugbetalingsbeleid en/of enig document dat wordt verstrekt op https://sms-activation-service.com/.