Last updated: 22.02.2024

Polityka zwrotów w ramach usługi SMS..

 

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybranie naszego serwisu i zakup produktów na sms-activation-service.com!
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że po uzupełnieniu stanu Gabinetu Osobistego na naszej stronie, w każdej chwili mogą Państwo przeznaczyć te środki na opłacenie naszych usług. Saldo nie ulega spaleniu, znika i nie jest blokowane, za wyjątkiem przypadków, gdy konto użytkownika zostało usunięte na żądanie klienta, lub konto zostało zablokowane na żądanie organów ścigania.

Gwarantujemy zwrot pieniędzy jeśli:

 

- wymagane usługi nie są dostępne;
- klient nie otrzymał wiadomości SMS w ciągu 20 minut, pieniądze za numer zostaną zwrócone na saldo szafki osobistej automatycznie lub po naciśnięciu przycisku „Anuluj”;
- brak dostępnych numerów telefonów;
- SMS nie został odebrany na jednorazowy numer SMS;
- otrzymano błędny kod SMS;
- Treść SMS-a była niekompletna;
- różne błędy przy próbie anulowania numeru za pomocą przycisku „anuluj”;
- podano numer telefonu;
- usunięcie konta;
- nie możemy podać płatnego numeru ze względu na brak numerów danego kraju/miasta w sprzedaży, podczas gdy numer był dostępny do zamówienia na stronie;
- nie możemy podać płatnego numeru z przyczyn od nas niezależnych.

 

Jeśli Twoja sytuacja nie jest wymieniona w tej polityce, ale napotkałeś problem, skontaktuj się z namiGrupa wsparcia. Pamiętaj, aby do zamówienia dołączyć zdjęcie lub film przedstawiający problem.

Nie dokonujemy zwrotów z Konta Osobistego jeżeli:

 

- saldo konta Klienta zostało w jakikolwiek sposób doładowane w okresie przekraczającym 1 (jeden) tydzień kalendarzowy przed skontaktowaniem się z obsługą SERWISU SMS, zwrot środków nie zostanie dokonany;
- Klient wykorzystywał nasze produkty do celów sprzecznych z lokalnym prawem; produkt został użyty do oszustwa; otrzymaliśmy skargę od lokalnego dostawcy numeru lub organów ścigania;
- po wysłaniu na numer wirtualny prawidłowej wiadomości SMS. Klient wyraża na to zgodę przy zakupie dowolnego produktu lub usługi na oficjalnej stronie SMS SERVICE;
- Klient nie przekazał w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych żądanych od niego za pośrednictwem SMS SERVICE informacji dotyczących płatności;
- żądań, których podstawą jest niezgodność naszych produktów z oprogramowaniem podmiotów trzecich, jeżeli na stronie danego produktu nie jest to wskazane jako kompatybilne;
- jeżeli Klient pomyślnie zakupił i aktywował po doładowaniu przynajmniej jeden numer, środki pozostałe na saldzie Klienta nie podlegają zwrotowi;
- kod rejestracyjny wyświetlany jest w tabeli zamówienia numeru jednorazowego. W takim przypadku obowiązki Spółki w zakresie świadczenia usługi numeru jednorazowego uważa się za spełnione. Pytania związane z prowadzeniem konta zarejestrowanego pod takim numerem leżą poza naszą odpowiedzialnością;
- klient przypadkowo doładował saldo;
- Klient pomyślnie doładował swoje konto, pomyślnie zakupił i aktywował jeden lub więcej numerów, następnie ponownie doładował saldo i od tego czasu nie dokonywał żadnych zakupów - jedynie doładowanie, które nie zostało wykorzystane przez Klienta do zakupu towary i/lub usługi SMS SERVICE zostaną zwrócone.

Przetłumaczone za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja bezpłatna)

Zwrot pieniędzy Klientowi następuje w następujący sposób:

 

Klient wysyła prośbę o zwrot pieniędzy do działu wsparcia „SMS SERVICE”, korzystając z formularza opinii na stroniestrona serwisu wsparcia, potwierdzając zrzuty ekranowe lub wideo faktu wystąpienia problemu z otrzymaniem wiadomości SMS na wydany numer telefonu oraz podając adres e-mail, z którego zostało zarejestrowane konto klienta.

We wniosku należy określić: kwotę zwrotu, system płatności, dane do przelewu środków, a także powód zwrotu.

„SERWIS SMS” rozpatruje wniosek w ciągu 1-2 dni roboczych każdego dnia. Okres zwrotu wynosi 14 dni. Jednocześnie termin zwrotu może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od SMS SERVICE.
„SERWIS SMS” ustala kwotę zwrotu na podstawie historii doładowań Klienta. Jednocześnie system płatności może pobrać prowizję za transakcję zwrotu.

* Należy pamiętać, że nie wszystkie metody płatności obsługują zwroty pieniędzy. Jeśli płatność została dokonana jedną z tych metod, zaoferujemy alternatywne opcje zwrotu pieniędzy.

W przypadku zablokowania konta osobistego Klienta z powodu naruszenia zasad korzystania z Usługi, zwrot środków nie zostanie dokonany.

Przed złożeniem wniosku o zwrot pieniędzy Klient musi upewnić się, że taki wniosek nie jest sprzeczny z niniejszą Polityką zwrotów i/lub jakimkolwiek dokumentem udostępnionym na stronie https://sms-activation-service.com/.